beersche hoeve 2.jpg

Europa investeert in zijn platteland

filosofisch tafelen op locatie

Waarden Verwaarden

POP3-Project Waarden Verwaarden

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland


Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland


Hoe brengen we biodiversiteit en robuuste groenterassen over de toonbank?

Verschraling van de biodiversiteit is een probleem in de landbouw. Biodiversiteit is de grondslag van het zelfregulerend vermogen van het leven en daarmee van de duurzaamheid en het bronbeheer in de landbouw. Een van de belangrijke aspecten van de definitie ´biodiversiteit´ is genetische variatie binnen de soorten. Daar zit in de landbouw een belangrijk knelpunt: voor zaadbedrijven is het eigenlijk alleen nog maar rendabel om te werken aan veredeling van grote gewassen óf intensieve gewassen met methoden om een ras op slot te zetten door middel van CMS dan wel mogelijkheid tot patenteren. Daarbij staan hybride rassen(groenten) of steeds zuiverdere lijnen (graan) centraal. Hybride rassen geven weliswaar een uniform product, maar zijn niet meer ‘zaadvast’ (zichzelf reproducerend) of hebben op basis van CMS de mogelijkheid voor verdere veredeling verloren.


Bij Odin vinden we dat zowel bodem- als zaadkwaliteit het vertrekpunt zijn van duurzaamheid. Voor de biologische teelt is het belangrijk dat er rassen zijn die het goed doen in een teelt zonder hoge mestgift en bestrijdingsmiddelen; helaas is het assortiment aan geschikte robuuste rassen nog te beperkt en op lange termijn nog niet geborgd.

Voor Odin gaat het om meer dan alleen productiviteit en uniformiteit van rassen. We willen een rassenpakket ondersteunen dat niet alleen tot smaakvolle kwaliteitsproducten leidt, maar ook appelleert aan een andere vorm van veredelen waarbij geen eigendomsrechten in de vorm van patenten of afgedwongen door technieken zoals CMS nodig zijn. Om het tij te keren hebben we de afgelopen jaren ingezet op proeftuinen voor ‘zaadvaste’ rassen voor groenten en baktarwe. Deze proeftuinen zijn succesvol.


Belangrijk blijft echter: hoe krijgen deze producten met een relatief complexe boodschap (biodiversiteit, zaadvast versus hybride, robuuste teelt, etc.) de aandacht van de consument, van jou? In de biologische speciaalzaak, maar ook breder. Want uiteindelijk is diversiteit op het land en op je bord een zaak van ons allemaal.

In het POP-3 project Waarden Verwaarden zijn we samen met Gelderse partners in de keten op zoek gegaan naar de juiste vorm om het complexe verhaal van diversiteit en robuustheid van rassen en biodiversiteit op de winkelvloer te vertellen.


Wat hebben we gedaan?

  • We hebben een enquête gehouden onder klanten van de deelnemende partners. Doel: onderzoeken wat jullie wel / niet weten van deze ingewikkelde materie.
  • We hebben de meest gebruikte ingewikkelde termen op een rijtje gezet en uitgelegd.
  • Hiervan hebben we vervolgens een concept gemaakt voor een kwartetspel.
  • We hebben kennis gedeeld via informatiebijeenkomsten georganiseerd en artikelen in het Odin Magazine.
  • We hebben nieuwe, makkelijker te begrijpen termen ontwikkeld en deze uitgeprobeerd op een aantal producten, waaronder aardappelen, wortels en eieren en vlees van dubbeldoelkippen.Voorbeeld boerenproduct met aandacht 

voor robuustheid diversiteit van kippenrassen