mandarijn---man.jpg

Zoektocht naar geschikte zaadvaste rassen

Odin Proeftuinen

voor zaadvaste rassen

Meer variatie op het land, meer variatie in het winkelschap en daarmee meer variatie op het bord dankzij zaadvaste rassen voor de biologische teelt. Daar draait het om in de Odin Proeftuinen voor zaadvaste rassen. 


In 2014 startte de Odin Proeftuinen met het doel om geschikte zaadvaste rassen te vinden en toe te passen, waarmee biologische en biodynamische telers in de regio ook in de toekomst uit de voeten kunnen en die de diversiteit in het winkelschap behouden of zelfs verbreden. De proeftuinen zijn een ontmoetingsplaats voor telers, winkeliers en consumenten: om kennis uit te wisselen, om keuzemogelijkheden in rasdiversiteit beleefbaar te maken en om draagvlak te creëren voor introductie van robuuste zaadvaste rassen. 


Lopende projecten:


In 2017 beginnen er nieuwe projecten binnen de Odin Proeftuinen. Meer informatie zal in de loop van het seizoen volgen. 
Afgeronde projecten:


- Project Divers & Dichtbij (2014-2016): groenterassen en tarwerassen 

A. Proeftuinen voor groenterassen


Binnen het project Divers & Dichtbij zijn proeven geweest met zaadvaste groenterassen op zand (De Groenen Hof, Esbeek) en kleigrond (GAOS, Swifterbant). Per proeftuin werden drie jaar lang, elk jaar, 5 verschillende gewassen geteeld. Van deze gewassen werd een selectie geplant / gezaaid van zaadvaste rassen die geschikt zijn voor de biologische teelt. De gewassen werden tijdens het groeiseizoen gemonitord. Telers, winkeliers en consumenten konden een kijkje komen nemen. Na de oogst werden de verschillende rassen beoordeeld op groei-eigenschappen, opbrengst en smaak. Zaadvaste rassen die positief uit de eerste proeftuinronde sprongen, werden het tweede jaar op praktijkschaal getest en opgenomen in het assortiment van de Odin-winkels en de Odin-abonnementen. 


B. Proeftuin voor tarwerassen


De meeste baktarwe voor biologische broden die in Nederlandse winkels wordt aangeboden, komt van ver buiten ons land. Als de biologische tarwe al in Nederland geteeld wordt, gebeurt dit vrijwel met één geschikt ras: Lavett. Dit is een kwetsbare situatie. Binnen het project voor tarwerassen zagen we mogelijkheden voor breder gebruik van baktarwe in Nederland (inclusief herintroductie van begeleidende akkerkruiden) met een breder rassenaanbod.
In het project zijn bij de Maatschap Dames en Heren Vos in Kraggenburg veldtesten gedaan met nieuwe rassen, met aansluitend bakproeven met onze bakkers en proefsessies met consumenten. Rassen die positief uit de proefvelden naar voren kwamen, werden de twee opvolgende jaren op praktijkschaal getest, om als basis te dienen voor een nieuw broodassortiment in de Odin-winkels. Daarnaast ontstond de Odin Graancirkel, waarbij consumenten van de Odin-winkels een deelname kaart konden kopen om het groeiproces van de tarwe te volgen via een nieuwsbrief en Facebook. Gedurende het seizoen werden de deelnemers daarnaast uitgenodigd voor een bezoek aan het proefveld en de bakker. En in het najaar konden de deelnemers proeven van twee broden, met tarwe uit het project. 

Wie deden ermee? 
Estafette Odin BV (Koos Bakker, Merle Koomans, Theo Boon), Louis Bolk Instituut (Edwin Nuijten en Edith Lammerts van Bueren), Maatschap Dames en Heren Vos (LizeloreVos), GAOS (Jos Jeuken en Ellen Krul) en De Groenen Hof (René Groenen en Gineke de Graaf).


Wie waren er partner?
IONA StichtingBingenheimer Saatgut AGStichting Zaadgoed en Biologische Bakkerij Ad van der Westen BV.


Onderzoeksresultaten:

Brochure LBI Divers & DichtbijLouis Bolk Instituut - Werken aan diversiteit in tarwe en groenten: download hier de brochure