header_appels  handen1.jpg

Wil je het werk van de Odin imker financieel ondersteunen?

Jouw bijdrage is meer dan welkom! Odin imker Jos kan daarmee belangrijk werk doen om te bijen te ondersteunen. 

Donaties zijn in 2018 onder meer gebruikt voor:


  • plaatsing van bijenvolken op diverse locaties en boerderijen
  • advies aan boeren voor verzorging van de geplaatste Odin bijenvolken
  • onderhoud en ontwikkeling van bijenkasten en hangkorven
  • verzorgen van transport van bijenbomen van kwekers naar imkers
  • studie en imkermaterialen
  • organisatie Meimaand Bijmaand, met films en tentoonstellingen
  • voorbereiding conferentie Learning from the Bees


Wil jij het werk van Jos en de Odin imkerij ondersteunen? Bij de meeste Odin winkels kun je met een knop op de flessenautomaat de waarde van je ingeleverde statiegeld doneren aan de Odin imkerij. Ook kun je een schenking doen aan de kassa. Geef het aan bij het afrekenen van je boodschappen. Bestel je online? Kies dan voor 'schenking Odin imkerij'. Er wordt dan € 2,50 aan de imkerij gedoneerd. Uiteraard is iedere bijdrage ook welkom op IBAN: NL 69 RABO 0 175862141 van Stichting Odin Imkerij o.v.v. Odin-imkerij. 


Daarnaast kun je ook een fiscaal aftrekbare schenking doen via ons fonds bij de IONA Stichting. Je kunt de bijdrage in dat geval overmaken op het volgende rekeningnummer:


IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40 (Triodosbank)
BIC: TRIONL2U

T.n.v. Iona Stichting, Amsterdam
O.v.v.  Stichting Odin-imkerij


Alvast hartelijk dank voor je BIJdrage!