header_appels  handen1.jpg

Wil je het werk van de Odin imker financieel ondersteunen?

Je bijdrage is welkom op IBAN: NL 69 RABO 0 175862141 van Stichting Odin Imkerij o.v.v. Odin-imkerij. 


Daarnaast kun je ook een fiscaal aftrekbare schenking doen via ons fonds bij de IONA Stichting. Je kunt de bijdrage in dat geval overmaken op het volgende rekeningnummer:


IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40 (Triodosbank)
BIC: TRIONL2U

T.n.v. Iona Stichting, Amsterdam
O.v.v.  Stichting Odin-imkerij


Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!