header_appels  handen1.jpg

Odin Bijenboomclub

In de nazomer zijn er weinig bloeiende planten. De bijen hebben daardoor weinig voedsel en lijden honger. Wij kunnen ze helpen door planten, struiken en bomen aan te planten die juist in die periode bloeien.


Odin heeft gezocht naar de boom die de bijen het meest zou kunnen helpen. Zo kwamen we uit bij de Tetradium Danielli, ook wel Stink Es genaamd. Vervolgens richtten we in 2015 de Bijenboomclub op. Zaden van bijenbomen (Tetradium Danielli) bij Thedingsweert zijn verdeeld onder 300 vrijwillige kwekers van de club. Zij kweken de zaden thuis op tot boompjes. 


In 2019 willen we de bomen planten op de boerderijen waar Odin bijen wonen. Een aantal van de boompjes die hard groeiden zijn al geplant op locaties waar bijen wonen.


De Odin Bijenboomclub is te volgen via Facebook.