header_appels  handen1.jpg

Odin Bijenboomclub

In de nazomer zijn er weinig bloeiende planten. De bijen hebben daardoor weinig voedsel en lijden honger. Wij kunnen ze helpen door planten, struiken en bomen aan te planten die juist in die periode bloeien.


Odin heeft gezocht naar de boom die de bijen het meest zou kunnen helpen. Zo kwamen we uit bij de Tetradium Danielli, ook wel Stink Es genaamd. Vervolgens richtten we in 2015 de Bijenboomclub op. Zaden van bijenbomen (Tetradium Danielli) bij Thedingsweert zijn verdeeld onder 300 vrijwillige kwekers van de club. Zij kweken de zaden thuis op tot boompjes. 


In 2019 hebben we veel bomen geplant op de boerderijen waar Odin bijen wonen en andere locaties waar biodynamisch geïmkerd wordt.


De Odin Bijenboomclub is te volgen via Facebook.

Bijenbomen planten op biodynamische boerderij Sonneclaer