Informatieblad bij Reglement Ledenfinanciering Fusiefonds Odin De Nieuwe Band

versie 30 mei 2018


1. Type product:

 • het betreft een risicodragende lening aan de coöperatie
 • looptijd: 3 jaar
 • minimale inleg: € 500
 • maximale inleg: € 20.000
 • startdatum: dag nadat het bedrag op de rekening van Coöperatie Odin ua is bijgeschreven op voorwaarde van lidmaatschap van Coöperatie Odin ua


2. Rente:

 • rente is vast gedurende de looptijd en per gekozen type lening
 • rente betaling: jaarlijks


3. Beperkende voorwaarden:

 • tussentijds opnemen: niet mogelijk
 • vervroegde uitbetaling: uitsluitend in specifieke omstandigheden
 • deelname in de ledenfinanciering van het Fusiefonds Odin De Nieuwe Band is alleen mogelijk voor leden van de Coöperatie Odin ua


De rente voor nieuwe leningen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Gedurende de looptijd van de lening is de rente vast. Voor de verschillende uitbetalingsopties van de rente worden verschillende rentepercentages vastgesteld. Voor 2018 - 2020 zijn dat de volgende:

 • rente bij jaarlijkse uitbetaling op bankrekening: 3% 
 • rente bij jaarlijkse uitbetaling als saldo op ledenpas: 3,5%
 • leningsbedrag: € 500 of € 1.000 of een veelvoud hiervan tot een maximum van € 20.000
 • aflossing: in een keer na 3 jaar
 • looptijd: 3 jaar


Layer-1.png