header handen aarde plantje kiem kiemplant.jpg

Eerlijk & ecologisch rendement

Odin Fondsen | gesloten


Ver boven onze verwachting hebben Odin leden binnen 2 dagen voor € 550.000 op het Voorraadfonds Looptijd 1 jaar ingeschreven. Dit is het maximum bedrag om de nieuwe voorraden van onze assortimentsuitbreiding met 100% te financieren. Vandaar dat de inschrijving voor dit fonds op 20 juli om 21.00 uur gesloten is. Hieronder vind je informatie over dit fonds.


Voorraadfonds Looptijd 1 jaar | Gesloten

Stand 20 juli 2019


In augustus 2019 breiden we ons assortiment droogwaren en non-food uit met ongeveer 1.000 producten. De reden hiervoor is de toenemende vraag van groothandelsklanten naar nog meer bekende biologische merkproducten. Om plaats te bieden aan het nieuwe assortiment hebben we het distributiecentrum in Marum (Groningen) met 1.500 m2 uitgebreid. De eerste nieuwe producten worden in augustus uitgeleverd. De uitbreiding van het assortiment vraagt een flinke extra voorraadfinanciering. Daarom vragen we aan onze leden om voor de opstartfase een deel van de voorraad mee te financieren via dit kortlopende voorraadfonds.


Fondstype

  • looptijd 1 jaar
  • minimale inleg € 1.000 (of veelvouden hiervan)
  • maximale inleg € 50.000 (hoger op aanvraag)
  • startdatum is de dag nadat het bedrag op de rekening van Coöperatie Odin is bijgeschreven 
  • voorwaarde is lidmaatschap van Coöperatie Odin
  • het betreft een achtergestelde lening aan Coöperatie Odin


Rente en aflossing

  • rente is 4% en deze is vast gedurende de looptijd
  • uitbetaling rente vindt plaats aan het einde van de looptijd op het aangeven bankrekeningnummer
  • aflossing van het gehele ingelegde bedrag vindt plaats aan het einde van de looptijd op het aangeven bankrekeningnummer


Meer informatie


Fusiefonds Odin De Nieuwe Band | Gesloten

Stand 15 juli 2019


De inschrijving voor het Fusiefonds Odin De Nieuwe Band is per 15 juli 2019 gesloten. Dit fonds hebben we in 2018 speciaal opgericht om leden de mogelijkheid te geven het samengaan van Odin en De Nieuwe Band financieel te ondersteunen.


Het fonds was bedoeld ter overbrugging van de extra kosten en investeringen die de samensmelting van de twee organisaties met zich meebrachten. De leden hebben een totaalbedrag van € 330.000 in dit Odin fonds ingebracht.


Meer informatie


Memberfunding

Memberfunding van zakelijke activiteiten past helemaal bij onze filosofie. Het maakt ons minder afhankelijk van banken en onze leden krijgen een eerlijk en ecologisch rendement. Met het doorlopende Voorraadfonds Looptijd 3 of 5 jaar worden onze voorraden in onze distributiecentra en winkels door onze leden gedragen gefinancierd. Met fondsen zoals het Fusiefonds en het kortlopende Voorraadfonds willen we met name de opstartfase van een nieuwe activiteit financieren. De inschrijving sluiten we wanneer het benodigde bedrag behaald is.


Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.