Fusiefonds Odin De Nieuwe Band


Het Fusiefonds Odin De Nieuwe Band is speciaal opgericht om leden de mogelijkheid te geven om de extra kosten en investeringen die gemoeid zijn met het samengaan van Odin en De Nieuwe Band financieel te ondersteunen. Je leent aan de coöperatie minimaal 500 euro en ontvangt een rente tot maximaal 3,5%. Dat is meer rente dan op je spaarrekening! 


Waarom deze manier van financieren?

Het fusiefonds maakt ons minder afhankelijk van financiering van de banken alleen. Het Fusiefonds is echt alleen bedoeld ter overbrugging van de extra kosten en investeringen die de samensmelting tussen de twee bedrijven met zich meebrengen. Het gaat om een totaalbedrag van maximaal 250.000 euro en een looptijd van de lening van 3 jaar. 


Deelname in de ledenfinanciering van het Fusiefonds Odin De Nieuwe Band is alleen mogelijk voor leden van de Coöperatie Odin ua. Het betreft een risicodragende lening aan de coöperatie van minimaal 500 euro (of een veelvoud hiervan). Looptijd is 3 jaar. Aflossing vindt in een keer plaats na afloop van de looptijd. Rente wordt jaarlijks uitbetaald. Er zijn twee uitbetalingsopties, waarvoor verschillende rentepercentages zijn vastgesteld.


Zo doe je mee:

  1. Meld je aan voor een lening aan het Odin Fusiefonds door het digitale aanmeldformulier op deze pagina in te vullen en te verzenden
  2. Maak zelf het bedrag van je lening over op rekeningnummer: NL58 RABO 0362 0611 14 ten name van Coöperatie Odin met vermelding 'Lening Fusiefonds' en je lidmaatschapsnummer (13-cijfers op pas).

Zodra jouw bedrag op bovenstaande rekening is binnengekomen, ontvang je een bevestiging van je deelname per email. De aanvang van de lening is de dag volgend op de datum waarop het geld op de rekening van de Coöperatie Odin binnenkomt. Lidmaatschap van Coöperatie Odin ua is een voorwaarde voor deelname in het Fusiefonds. 


Meer informatie

In het Informatieblad bij het Reglement Ledenfinanciering Fusiefonds Odin De Nieuwe Band vind je alle keuzeopties, beperkende voorwaarden en actuele rentepercentages op een rijtje. 


Lees voor deelname het Reglement Ledenfinanciering. Dit is een reglement als bedoeld in de statuten van de Coöperatie Odin ua.


Via het ledenbulletin worden leden regelmatig geïnformeerd over o.a. ontwikkelingen en financiële stand van zaken. Het jaarlijkse bestuursverslag van de coöperatie kan je opvragen per email.


Overzicht en rentepercentages fusiefonds:

  • rente bij jaarlijkse uitbetaling op bankrekening: 3% 
  • rente bij jaarlijkse uitbetaling als saldo op ledenpas: 3,5%
  • leningsbedrag: € 500 of € 1.000 of een veelvoud hiervan tot een maximum van € 20.000
  • aflossing: in een keer na 3 jaar
  • looptijd: 3 jaar

Aanmeldformulier Fusiefonds


Dit formulier is bestemd voor het verstrekken van een lening in het Fusiefonds Odin De Nieuwe Band door:

aanhef *
voorletter(s) *
voorvoegsel(s)
achternaam *
lidmaatschapsnummer *
e-mailadres *
telefoonnummer
straatnaam *
huisnummer *
postcode *
plaats *
rekening waarop aflossing en evt. rente betaald moet worden *
ik wil volgend bedrag als lening verstrekken: *
kies je rentetarief en de daarbij behorende uitbetalingsmethode: *
ik ga akkoord met het Reglement Ledenfinanciering en maak zelf het bedrag over.
ik ga akkoord met het Reglement Ledenfinanciering en maak zelf het bedrag over.
Ik ga akkoord met het reglement Ledenfinanciering Odin Voorraadfonds en maak zelf het bedrag over