header handen aarde plantje kiem kiemplant.jpg

Ecologisch rendement loont!

Fusiefonds Odin De Nieuwe Band


De inschrijving voor het Fusiefonds Odin De Nieuwe Band is per 15 juli 2019 gesloten. Dit fonds hebben we in 2018 speciaal opgericht om leden de mogelijkheid te geven het samengaan van Odin en De Nieuwe Band financieel te ondersteunen.


Het fonds was bedoeld ter overbrugging van de extra kosten en investeringen die de samensmelting van de twee organisaties met zich meebrachten. De leden hebben een totaalbedrag van € 360.000 in dit Odin fonds ingebracht.


Meer informatie

  • Reglement Ledenfinanciering Fusiefonds Odin De Nieuwe Band
  • Informatieblad bij het Reglement Ledenfinanciering Fusiefonds Odin De Nieuwe Band met daarin beschreven fondstype, looptijd, rentepercentages en beperkende voorwaarden