Sluiten

Kandidaat Ledenraad voor participerende leden Coöperatie Odin UA

Wil jij meepraten over de koers van coöperatie Odin? Meld je dan voor 24 oktober aan als kandidaat.

Voor de vertegenwoordiging in de ledenraad van Coöperatie Odin namens de participerende leden zijn 7 zetels vrij. Om deze zetels in te vullen, organiseren we van 22 t/m 26 november 2021 ledenraadverkiezingen. Heb je interesse om voor een periode van minimaal 4 jaar zitting te nemen in de ledenraad van Odin en daar mee te praten over de koers van de coöperatie? Meld je dan voor 24 oktober 2021 aan als kandidaat.

Wat doet de ledenraad van Odin?

De ledenraad van Coöperatie Odin UA bestaat uit 15 leden. 7 van deze 15 leden hebben zitting namens de participerende leden. Daarnaast zijn er 5 leden namens de ondernemingsleden en 3 leden namens de kapitaalleden. De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie (de Algemene Vergadering). De ledenraad heeft statutair omschreven taken en bevoegdheden.  

Jouw opgaven

In het kort zijn de formele taken van de ledenraad: toezicht houden, goedkeuring geven aan begroting en grotere investeringen en vaststellen van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde bestuur. Uiteraard wordt binnen de ledenraad ook gesproken met het bestuur over de koers van de coöperatie en de wijze waarop gewerkt wordt om de idealen van Odin op de grond te zetten.

  Leden van de ledenraad zitten zonder last en ruggespraak* in de ledenraad.

  *Stemmen zonder last (d.w.z. zonder opdracht) betekent dat een lid van de ledenraad zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. Het lid moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen.

  Stemmen zonder ruggespraak betekent dat men het recht heeft een besluit te nemen zonder daarover eerst met de achterban overleg ('ruggespraak') te plegen.

   Jouw profiel

   Basisvoorwaarde om als participerend lid zitting te nemen in de ledenraad is dat je geen dienstverband hebt bij Odin. Van de kandidaat wordt verwacht dat je verbonden en vertrouwd bent met de doelstellingen, missie en het organisatiemodel van Coöperatie Odin. Je bent geïnteresseerd in de ledengroep die je vertegenwoordigt en stelt je op de hoogte van hetgeen onder deze mensen leeft ten aanzien van de Odin organisatie en al hetgeen daarmee verband houdt.

   Bij voorkeur heb je relevante ervaring of ben je actief (geweest) op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen op bestuurlijk of bedrijfskundig gebied. Belangrijk is ook dat je (al snel) in staat bent om jaarverslagen en begrotingen te lezen en te beoordelen. Affiniteit met of ervaring met BD-landbouw en/of –voeding is een pré.

   Je bent bereid en in staat te adviseren, zo nodig op verzoek van de werkorganisatie, aangaande diensten en producten die door de onder de Coöperatie Odin vallende bedrijven worden aangeboden.

    Praktische zaken

    • De ledenraad komt 3 tot 6 maal per jaar bijeen, virtueel of te Geldermalsen. Voor voorbereidingstijd en deelname dient rekening te worden gehouden met circa vijf uur per bijeenkomst
    • Afhankelijk van het schema van aftreden heeft de kandidaat in principe vijf jaar, maar minimaal vier jaar zitting en kan maximaal driemaal worden herkozen
    • De kandidaat heeft geen familiaire banden met andere leden uit de ledenraad. De kandidaat heeft geen dienstverband bij een van de dochterbedrijven van de coöperatie
    • Verkiesbare kandidaten zijn minimaal 18 jaar
    • De kandidaat ontvangt in aansluiting op de binnen de organisatie geldende regels een reiskostenvergoeding voor ledenraadbijeenkomsten à € 0,19 per kilometer of 100% OV-kosten
    • Een lid van de ledenraad kan per vergadering naast de reiskosten een onkostenvergoeding van € 125 declareren.

     Aanmelden als kandidaat

     Kandidaten kunnen zich aanmelden t/m 24 oktober 2021 per e-mail via j.schoots@odin.nl. Alle aanmeldingen worden voorgelegd aan de selectiecommissie (bestaande uit 3 ledenraadsleden en 1 bestuurslid). Op 28 oktober vinden de (virtuele) gesprekken plaats.

     Vragen?

     Stuur een e-mail naar het secretariaat van de selectiecommissie: j.schoots@odin.nl.

     Plaats

     Geldermalsen

     Aantal uur

     12-24 uur op jaarbasis

     Type

     Vrijwillig

     Vragen over deze vacature?

     Onze klantenservice staat voor je klaar.

     +31 (0) 345 577 133

     Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

     Winkelmand

     Je winkelmand is leeg.

     Bestellen